Politika privatnosti

Pravila o privatnosti se primjenjuje na informacije i lične podatke koji se mogu prikupiti na web stranici GiftBiH.ba (“Web stranica”)

Registrovanjem na Web stranici i / ili popunjavanjem obrasca za kontakt, prihvaćate postupke opisane u Pravilima o privatnosti, a GIFTBIH.BA-u dajete tačne i istinite informacije. GIFTBIH.BA zna da Vam je važno kako se informacije o Vama upotrebljavaju i dijele, te cijenimo Vaše povjerenje da ćemo to učiniti pažljivo i razumno. GIFTBIH.BA se zalaže za sagledavanje i poštivanje Vaših želja vezanih uz informacije koje prikupljamo o Vama na našoj web stranici.


Sve odredbe ovih Pravila o privatnosti, koje postanu zabranjene ili neprovedive sukladno zakonu Bosne i Hercegovine i drugim primjenjivim zakonom, neće poništiti niti učiniti neprovedivim preostale odredbe Pravila o privatnosti.

Lični podaci

Informacije i lični podaci koje prikupljamo o Vama (uključujući, ali ne ograničavajući se na: ime, prezime, funkciju u kompaniji, telefon, e-mail, poštansku adresu, kompaniju, državu itd.) pomažu nam personalizirati i kontinuirano poboljšavati Vaše iskustvo kupovine na GiftBiH.ba. Vaša istorija transakcija i lični podaci koje nam dajete sigurno se pohranjuju u našoj bazi podataka i mogu se osigurati za postizanje spomenutih ciljeva samo GIFTBIH.BA-ovim zaposlenicima ili određenim trećim stranama, koje smo pažljivo upozorili na pouzdanost i integritet.

Svrha obrade ličnih podataka od strane GiftBiH.ba: Vaša registracija na Web stranici kao novog korisnika, registracija i plaćanje Vaše narudžbe, komuniciranje s Vama, analiza podataka bivših, postojećih i potencijalnih kupaca s ciljem pružanja usluga i poboljšanja njihove kvalitete, optimiziranje marketing aktivnosti, unapređenje poslovnih postupaka, oglašavanje, slanje informativnih i drugih poruka na e-mail adresu i / ili telefonski broj koji ste naveli, u skladu je sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) br. 2016/679 od 27. aprila 2016., koju su prihvatili Europski parlament, Vijeće Europske unije i Europska komisija, kao i drugim zakonodavnim propisima. Ne pružanje takvih informacija može rezultirati otkazivanjem Vaše narudžbe ili da važne poslovne informacije neće biti isporučene na Vašu e-mail adresu.

Popis akcija sa ličnim podacima i metode obrade: automatizirani, ručni i kombinirani postupak, uključujući, ali ne ograničavajući se na: prikupljanje, registraciju, organizaciju, strukturiranje, pohranu, prilagodbu ili modifikaciju, ekstrakciju, konsultacije, upotrebu, prijenos, distribuciju, koordinaciju ili određene kombinacije, ograničenja, brisanja ili uništenja, uključujući prekogranični prijenos ličnih podataka GIFTBIH.BA-ovim povezanim licima ili određenim trećim stranama.

Svi lični podaci koje nam otkrivate su zaštićeni. Pristup ličnim podacima bit će ograničen na osobe koje je GIFTBIH.BA posebno ovlastio. GIFTBIH.BA održava sigurnosne standarde i postupke vezane uz neovlašteni pristup informacijama o klijentima kako bi spriječio neovlašteno uklanjanje ili izmjenu podataka. GIFTBIH.BA ispunjava prihvaćene standarde sigurnosti za sve transakcije koje mogu uključivati ​​plaćanje naknada putem usluge dostupne na ovoj stranici, uključujući upotrebu šifriranja i SSL usluga. Brojevi kreditnih kartica nisu pohranjeni duže nego što je potrebno za potvrdu i završetak predmetne transakcije. Naglašavamo da je važno da se zaštitite od neovlaštenog pristupa Vašoj lozinki i računaru. Obavezno se odjavite kada završite s korištenjem dijeljenog računara.

Imate pravo u bilo kojem trenutku tražiti od GiftBiH.ba: da osigura pristup ličnim podacima, da ispravi ili izbriše netačne lične podatke (podložne zakonskim, regulatornim ili drugim obavezama GiftBiH.ba), da koriguje lične podatke, da ograniči obradu određenog predmeta, zatražiti prenosivost ličnih podataka, podnijeti žalbu nadzornom tijelu, Uredu povjerenika za zaštitu podataka (ako smatrate da su Vaša zakonska prava i interesi prekršeni), da Vas isključi iz direktnog marketinga i / ili automatske obrade, uključujući profiliranje, te možete povući Vaš raniji pristanak na obradu podataka. Imate pravo biti obaviješteni od strane GiftBiH.ba u slučaju kršenja Pravila o privatnosti i obradi podataka (ili visokog rizika od kršenja obrade podataka) koji utiču na Vaše lične interese.

Povlačenje pristanka vrši se u pisanom obliku na GIFTBIH.BA-ovu adresu

Povlačenjem pristanka na obradu podataka slažete se i razumijete da se ne mogu postići gore navedene svrhe obrade Vaših ličnih podataka.
Vaša saglasnost za obradu ličnih podataka od strane GiftBiH.ba je važeća i GIFTBIH.BA pohranjuje Vaše lične podatke za cijelo razdoblje postojanja Vašeg korisničnog profila na Web stranici, osim ako prethodno ne povučete Vaš pristanak na način opisan u ovom članku. Ako iz bilo kojeg razloga prekidamo naše odnose, možete zatražiti brisanje Vaših ličnih podataka. Međutim, to je moguće ako nije u sukobu s primjenjivim zakonodavstvom i ako legitimni interesi GiftBiH.ba ne zahtijevaju takvu obradu ili pohranu. Ako se Vaši lični podaci ne mogu izbrisati, pristup Vašim podacima bit će ograničen što je više moguće.

Pravila e-mail komunikacije

Osim slučajeva navedenih u ovim Pravilima, GIFTBIH.BA neće prodavati, dijeliti niti na drugi način distribuirati Vašu e-mail adresu koja nam se priopćuje ili koja je na drugi način prikupljena putem korištenja ove web stranice. Svaka e-mail adresa izravno dostavljena GIFTBIH.BA-u u vezi s online narudžbama, zahtjevima za katalogom/cjenovnicima/promocijama i zahtjevima za ostale informacije ostaje u isključivom vlasništvu GiftBiH.ba i njegovih povezanih osoba. Ako ubuduće ne želite primati GIFTBIH.BA promocije putem e-maila, javite nam to tako da nas kontaktirate putem e-maila. Ako nam date poštansku i / ili e-mail adresu, od nas možete primati povremene informacije o novim proizvodima i uslugama ili nadolazećim događajima. Ako ne želite primati takve pošiljke, kontaktirajte nas putem e-maila.


Imate li pitanja?


Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih za bilo koji od elemenata Pravila o privatnosti, molimo da nas kontaktirate putem e-maila [email protected],